Master in fine arts

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design

Bachelor in fine Arts

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design

ADI Adrenaline Auto-injector 2010

Today, just over one fifth of Swedes are suffering from some form of allergy and some of them have allergies so aggressive that they are at risk for anaphylactic shock. This shock is a life-threatening state and requires emergency medical care. Injecting adrenaline through a syringe can immediately slow this condition down.

Individuals who have this problem must constantly carry with them an adrenaline syringe. These injectors must be small, easy to understand and adapted to an active, everyday life. Unlike insulin syringes, which have been actively developed through new designs, better sizes and with new innovative solutions, not much has happened with the adrenaline syringe.

Apart from this, my project will focus on the semiotic understanding of the product and I will also examine why adrenaline injectors have such a widespread, negative “compliance” i.e., adherence to drug treatment. One can compare this phenomenon with driving a car without a seat belt to when a user does not carry the product with them or purchase an adrenaline pen. What are the factors that cause us to make these decisions?

Konstfack Scholarship 2012

Sensing 2012

Sensing är ett projekt som undersöker om en produkt kan formges med avsikten att påverka produktanvändarens/-ägarens känslomässiga upplevelse av den. Och om denna känslomässiga koppling i sin tur skulle kunna verka för att förlänga produktens levnadstid/verksamhetstid.

Grunden i detta projekt är den så viktiga kontakttiden. Med kontakttid menas här den effektiva interaktionstiden som användaren av en produkt i inledningen av utforskningen investerar i den. Det är denna tid som är så avgörande för hur användaren knyter sig an ett objekt/produkt, och det är här det är avgörande för om empati för produkten kommer att uppstå. Kontakttiden verkar från den första visuella kontakten, och den användande-/brukskontakten, till den sista och viktigaste kontakttiden då brukaren/användaren reflekterar och intellektualiserar över produktens sammantagna egenskaper.

I den gestaltande delen av projektet undersöks hur man genom att arbeta med; formmetaforer och menings katalysatorer som inte är helt förståbara, genom ett mer poetiskt och artistiskt förhållningsätt till produktformgivningen, och hur det skulle kunna gynna både interaktionsdelen av objektet, då utforskandet ökas av nyfikenheten. Och den reflekterande delen, då den fördjupas av viljan att förstå.

Undersökningsresultatet är fem stycken kaffe/te muggar som är formgivna i fem olika formmetaforiska sinnesstämningar: ambivalent, förväntansfull, stressad, frustrerad och sluten.

Konstfack Scholarship 2010